Đăng nhập

Cấp độ và ưu đãi Hướng dẫn nhận ưu đãi Thể lệ chương trình

1. Giới thiệu

Tri ân khách hàng thân thiết đã luôn tin tưởng và ưu tiên sử dụng các sản phẩm game của VNG hoặc các sản phẩm game của công ty khác mà VNG hợp tác.

Tham gia chương trình là cơ hội sở hữu các ưu đãi giá trị của từng sản phẩm mà chính khách hàng đang sử dụng, đồng thời khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ Chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

2. Điều kiện trở thành khách hàng thân thiết

Sở hữu tài khoản ZingID.

Thực hiện việc chuyển đổi ZingXu vào các sản phẩm game của VNG hoặc được VNG cho phép trong vòng 6 tháng gần nhất.
Ví dụ: Từ ngày 1/8/2013 trở về ngày 3/2/2013, tài khoản có tổng Điểm Quy Đổi là 6000 điểm thì sẽ trở thành Hội viên sao vàng Kiếm thế.

Lưu ý


Số Điểm Quy Đổi tối thiểu, thời gian tính tổng Điểm Quy Đổi và thời gian hiệu lực của Thành Viên/ Hội viên có thể thay đổi. Khi có thay đổi chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ.

Điều kiện trở thành Thành viên hoặc hội viên:

Đối với thành viên Đối với hội viên
Kể từ ngày xét, tài khoản có tổng số Điểm Quy Đổi tối thiểu trong 6 tháng (180 ngày) gần nhất đáp ứng các điều kiện định mức tương ứng đối với từng cấp độ Thành Viên.
Chú ý: Áp dụng đối với các sản phẩm game của VNG hoặc sản phẩm game được VNG cho phép.
Kể từ ngày xét, tài khoản có tổng số Điểm Quy Đổi tối thiểu trong 6 tháng (180 ngày) gần nhất đáp ứng các điều kiện định mức tương ứng đối với từng cấp độ Hội viên của từng sản phẩm.
Chú ý: Áp dụng đối với từng sản phẩm game được VNG cho phép công bố công khai tại website: vip.hotro.zing.vn

Các sản phẩm game của VNG hoặc được VNG cho phép đã được cập nhật công khai trên website: vip.hotro.zing.vn.

 

3. Quy định Điểm Quy Đổi

Với mỗi giao dịch chuyển đổi ZingXu vào sản phẩm thành công, hệ thống Chăm sóc Khách hàng thân thiết sẽ cập nhật ngay Điểm Quy Đổi vào tài khoản ZingID.

Tỷ lệ quy đổi điểm: 100 ZingXu = 1 Điểm Quy Đổi

Điểm Quy Đổi được cập nhật từ 00h mỗi ngày khi khách hàng thực hiện đổi ZingXu thành công vào các sản phẩm từ các kênh nạp ZingXu theo quy định.

Điểm Quy Đổi chỉ dùng để xét cấp độ Thành Viên/ Hội viên và các ưu đãi tương ứng. Điểm Quy Đổi, các ưu đãi không có giá trị thực tế. Điểm Quy Đổi, các ưu đãi không có giá trị quy đổi ngược thành tài sản.

Điểm Quy Đổi tồn tại cùng với tài khoản ZingID, trong trường hợp tài khoản ZingID bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa vì bất kỳ lý do gì thì Điểm Quy Đổi trong tài khoản đó cũng bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa.

Điểm Quy Đổi sẽ không được cấp lại nếu tài khoản bị hack dù tài khoản đã được khôi phục. Mọi rủi ro phát sinh, chủ tài khoản hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

4. Quy định về cấp độ Thành viên/Hội viên

Thời gian xét cấp độ: 00h mỗi ngày.

Cách xét cấp độ:
Lấy tổng Điểm Quy Đổi từ 23h59’ mỗi ngày trở về 180 ngày trước đó.

Hiệu lực của các cấp độ:
Tính từ ngày xét: Tài khoản đã thoả định mức quy đổi điểm sẽ có hiệu lực sử dụng 6 tháng(180 ngày).
Ví dụ: Từ 00-10h ngày 1/8/2013, tài khoản được xét đạt cấp độ Hội viên Sao Vàng thì tài khoản này là Hội Viên Sao Vàng có hiệu lực đến ngày 27/1/2014.

Tính từ ngày xét tiếp theo: Tài khoản đã thoả định mức quy đổi điểm sẽ có hiệu lực sử dụng 6 tháng cộng thêm 1 ngày(180 ngày+ 1).
Ví dụ: Từ 00-10h ngày 2/8/2013, tài khoản được xét đạt cấp độ Hội viên Sao Vàng thì tài khoản này là Hội viên Sao Vàng và có hiệu lực đến hết ngày 29/1/2014.

Nếu tính từ ngày xét tiếp theo Tài khoản không thoả định mức quy đổi điểm thì thời gian hiệu lực thành viên/hội viên sẽ được giữ nguyên (06 tháng) tính từ ngày cuối cùng trước đó thỏa định mức quy đổi điểm.

Lưu ý


- Thời gian hiệu lực cấp độ có thể bị thay đổi vào từng thời điểm mà mỗi sản phẩm quy định và công bố công khai.
- 01 tháng được tính là 30 ngày.

 

5. Quyền và Trách nhiệm của tài khoản thân thiết

Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ những thông tin, Thể lệ, quy định, hướng dẫn chương trình được đăng tải công khai trên website: vip.hotro.zing.vn

Tùy thuộc vào tài khoản thuộc Thành viên/Hội viên hoặc cấp độ khác nhau sẽ nhận được ưu đãi khác nhau.

Khách hàng có trách nhiệm theo dõi thời gian nhận ưu đãi được công bố trên trang chủ của từng sản phẩm. Nếu quá thời gian nhận ưu đãi theo quy định, khách hàng sẽ mất quyền lợi nhận ưu đãi và VNG không có trách nhiệm giải quyết.

Thực hiện nghiêm chỉnh Thể lệ này, Thỏa thuận sử dụng Zing ID được quy định công khai tại: https://id.zing.vn và các quy định liên quan.

Trường hợp sự kiện bất khả kháng, các sự cố như lỗi hệ thống, đường truyền cáp, kỹ thuật bị trục trặc xảy ra, khách hàng đồng ý và hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có liên quan tới chương trình bao gồm nhưng không giới hạn như Điểm Quy Đổi, nhận ưu đãi.

Tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, thông tin về Điểm Quy Đổi. Chủ tài khoản phải tự chịu trách nhiệm rủi ro liên quan tới việc để lộ thông tin bảo mật và những thiệt hại phát sinh kèm theo.

 

6. Quyền và Trách nhiệm VNG

VNG có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng số Điểm Quy Đổi của tài khoản khách hàng nếu VNG nhận thấy tài khoản đó có dấu hiệu gian lận, lạm dụng, vi phạm thỏa thuận sử dụng Zing ID, thỏa thuận sử dụng sản phẩm cũng như vi phạm pháp luật.

Thực hiện đúng chính sách ưu đãi của thành viên, hội viên được quy định cụ thể tại website: vip.hotro.zing.vn.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng chương trình khách hàng thân thiết, bao gồm nhưng không giới hạn hướng dẫn nhận ưu đãi và lịch sử quy đổi điểm, giải quyết tranh chấp.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin Điểm Quy Đổi của chủ tài khoản, VNG không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

Thông tin công khai, kịp thời tới khách hàng khi có sự thay đổi, bổ sung về các định mức tương ứng, các ưu đãi và các sản phẩm tham gia chương trình được đăng tải công khai trên website: vip.hotro.zing.vn

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh liên quan tới chương trình khách hàng thân thiết, tuy nhiên VNG chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan tới chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết phải được gửi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của VNG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. VNG sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với VNG, VNG tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thỏa thuận không thành,VNG căn cứ log hệ thống để giải quyết. Quyết định của VNG là quyết định cuối cùng.

 

7. Thời gian chương trình

Chương trình bắt đầu từ ngày 01/08/2013.

Đối với thành viên: Được áp dụng từ ngày 01/08/2013.

Đối với Hội viên: Áp dụng theo thời gian được công bố trên trang chủ của từng sản phẩm.

Hiệu lực thể lệ.

Trong quá trình thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết, Thể lệ, quy định về định mức hoặc chính sách ưu đãi có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Nội dung cập nhật, chỉnh sửa sẽ được công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số nội dung trong Thể Lệ phát sinh mâu thuẫn với các quy định luật pháp, nội dung đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thể lệ vẫn giữ nguyên giá trị.

Thể Lệ chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết có hiệu lực từ ngày: 01/08/2013.

Chương trình chăm sóc khách hàng thiết sẽ được chấm dứt theo quyền quyết định của VNG, theo đó VNG sẽ đưa ra thông báo về việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình. Khách hàng chấp nhận mọi quyết định của VNG liên quan tới việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết.

I. Quy định về các cấp độ thành viên
Cấp độ Thành viên theo thứ tự từ cao xuống thấp. Định mức quy đổi điểm trong 06 tháng gần nhất
kể từ ngày xét

Thành viên Diamond
6,000

Thành viên Ruby
2,400

Thành viên Sapphire
1,200

 

II. Cấp độ hội viên các sản phẩm
1. Gunny
2. Thần khúc
3. 2S
4. Võ lâm chi mộng (ZingMe – VuiGame – Yahoo - ZingPlay)
5. Ải Mỹ Nhân
6. Củ Hành
7. Phong Thần
8. Hàng Rong
9. Boom
10. Đảo rồng
11. Khu vườn trên mây
12. Ngọa long
13. Võ lâm truyền kỳ 1
14. Võ lâm truyền kỳ 2
15. Võ lâm miễn phí
16. Kiếm thế

 

III. Hệ thống ưu đãi các sản phẩm
1. Quy định chung

Các ưu đãi có thể thay đổi theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để phù hợp với tình hình từng sản phẩm. Khi có thay đổi về các ưu đãi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của từng sản phẩm.

Các ưu đãi không có giá trị quy đổi ngược thành tài sản.

 

2. Ưu đãi cho Thành Viên
STT Ưu đãi dịch vụ Không phải thành viên Thành viên - Diamond/Ruby/Sapphire
1 Ưu tiên kết nối trực tiếp với nhân viên hỗ trợ qua hotline và qua website hotro.zing.vn Không
2 Đội ngũ nhân viên hỗ trợ riêng Không
3 Nhân viên hỗ trợ chủ động tư vấn bảo vệ tài khoản. Không
4 Nhận thông báo qua SMS/ email khi có sự kiện, chương trình khuyến mãi (tối thiểu trước 01 ngày) Không
5 Cam kết phục hồi đồ bị hủy trong hệ thống Không hỗ trợ Hỗ trợ trong khả năng có thể và tuỳ thuộc vào từng sản phẩm
6 Thời gian hỗ trợ yêu cầu và xử lý sự cố sản phẩm 03 đến 05 ngày làm việc 02 ngày làm việc
7 Tài khoản tham gia thử nghiệm sản phẩm và phiên bản mới của các sản phẩm Không

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào website: vip.hotro.zing.vn

 

Bước 2: Chọn mục các ưu đãi của tôi

 

Bước 3: Chọn bộ ưu đãi muốn nhận

 

Bước 4: Nhấn nút nhận code ưu đãi

 

Bước 5: Kiểm tra code ưu đãi gởi về số điện thoại bảo vệ tài khoản

 

Bước 6: Kích hoạt code trong giao diện của gói ưu đãi
Sản phẩm Cách nhận
Thần Khúc Đăng nhập game, nhận quà trong giao diện Thư hệ thống.Đăng nhập game, kiểm tra quà trong trang bị nhân vật.
Võ lâm chi mộng (ZingMe – ZingPlay – VuiGame - Yahoo) Đăng nhập game, kiểm tra quà trong trang bị nhân vật.
2S Đăng nhập game, kiểm tra quà trong trang bị nhân vật.
Ải Mỹ Nhân Đăng nhập game, nhận quà trong giao diện Thư hệ thống.
Củ Hành Đăng nhập game, kiểm tra quà trong hành trang nhân vật.
Phong Thần Đăng nhập game, nhận Túi Quà VIP tại NPC VIP ở Phong Thần Đài(201/196) hoặc Diêu Trì(196/199).
Hàng Rong Đăng nhập game, nhập code tại biểu tượng Vip card - "Gift code" để nhận quà.
Boom Đăng nhập game, nhận quà từ hệ thống.
Đảo Rồng Đăng nhập game, nhập code nhận quà tại biểu tượng VIP để nhận quà.
Khu Vườn Trên Mây Đăng nhập game, nhập code tại biểu tượng hộp quà để nhận quà.
Ngọa Long Đăng nhập game, nhận quà từ hệ thống Thư.
Gunny Đăng nhập game, nhập code tại giao diện EVENT để nhận quà.
Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Đăng nhập game, nhận quà tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Đăng nhập game, đối thoại với NPC Đại Sứ Vip (Thành Đô - 222/222) để nhận quà.
Võ Lâm Miễn Phí Đăng nhập game, nhận quà tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
Kiếm Thế Đăng nhập game, tiến hành thao tác kiểm chứng mã thưởng tại NPC Cổ Phong Hà để nhận quà.