Chúc mừng khách hàng Lê Minh Đức chủ tài khoản **********209 đã may mắn trúng SamSung Galaxy J7 Pro  --- Chúc mừng khách hàng Nguyễn Ngọc Huyền chủ tài khoản ***********608 đã may mắn trúng SamSung Galaxy A5 --- Chúc mừng khách hàng Phạm Hồng Nguyên chủ tài khoản ******km2 đã may mắn trúng Iphone 7 plus 128gb

Lượt tham gia 0
Vui lòng đăng nhập để tham gia
Tham gia

* Chương trình dành cho tài khoản đạt cấp VIP 7 và VIP 8 (hệ thống VIP 360) có ngày sinh nhật trong tháng 8.
* Khách hàng nhập thông tin đăng ký nhận giải mới có thể tham gia chương trình.
* BĐH căn cứ vào thông tin đăng ký nhận giải để trao thưởng.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC