Chúc mừng khách hàng Nguyễn Đắc Đức chủ tài khoản 68***************576 đã trúng được điện thoại Samsung C9 Pro ---

Lượt tham gia 0
Vui lòng đăng nhập để tham gia
Tham gia

* Chương trình dành cho tài khoản đạt cấp VIP 7 và VIP 8 (hệ thống VIP 360) có ngày sinh nhật trong tháng 11.
* Khách hàng nhập thông tin đăng ký nhận giải mới có thể tham gia chương trình.
* BĐH căn cứ vào thông tin đăng ký nhận giải để trao thưởng.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC