Chúc mừng khách hàng Hồ Mạnh Cường chủ tài khoản zi**********su đã may mắn trúng Samsung Galaxy Note 8 --- Chúc mừng khách hàng Nguyễn Văn Tài chủ tài khoản t0***z đã may mắn trúng Samsung Galaxy J7 Plus --- Chúc mừng khách hàng Võ Văn Hùng chủ tài khoản h***********99 đã may mắn trúng Samsung Galaxy A7 (2017)

Lượt tham gia 0
Vui lòng đăng nhập để tham gia
Tham gia

* Chương trình dành cho tài khoản đạt cấp VIP 7 và VIP 8 (hệ thống VIP 360) có ngày sinh nhật trong tháng 12.
* Khách hàng nhập thông tin đăng ký nhận giải mới có thể tham gia chương trình.
* BĐH căn cứ vào thông tin đăng ký nhận giải để trao thưởng.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC