Tham gia Thể lệ Thể lệ Thể lệ
THỜI GIAN
 
 • Bắt đầu: 10h00 ngày 25/08/2016.
   
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31/08/2016.
   
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 
 • Tài khoản đạt cấp độ từ VIP 6 trở lên (bao gồm VIP V và VIP Liên Kết) áp dụng cho các sản phẩm game PC và mobile.
   
 • Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thuộc VNG và đối tác phát hành.


 
CÁCH THỨC THAM GIA
 • Cách 1: Nhận lượt tham gia miễn phí (áp dụng cho tài khoản VIP V): Tài khoản VIP V được nhận lượt đào kho báu miễn phí. Người chơi vui lòng vào vùng đất tương ứng để nhận lượt như sau:
   

 
 • Cách 2: Nhận lượt tham gia miễn phí khi tham gia khảo sát. Người chơi hoàn tất khảo sát trên trang vip.hotro.zing.vn sẽ được nhận lượt đào miễn phí tương ứng với cấp VIP. ( Xem chi tiết tại đây )


 • Cách 3: Sử dụng điểm Sức Mạnh đổi lượt tham gia:
  • Thời gian tích lũy túi Sức Mạnh: từ 0h ngày 01/06/2016.
  • Nạp 1000 đồng được tích lũy 100 điểm sức mạnh. Túi điểm Sức Mạnh sẽ bị trừ dần khi người chơi sử dụng điểm để đổi lượt đào.
  • Lưu ý: Túi điểm Sức Mạnh sẽ được tích lũy đến hết ngày 31/08/2016, sau thời gian này toàn bộ điểm sẽ bị hủy do đó người chơi cần sử dụng hết điểm Sức Mạnh để tránh bị hủy điểm tồn.
    

 • Cách 4: Tặng lượt đào kho báu khi người chơi đạt mốc điểm Sức Mạnh trong thời gian diễn ra chương trình từ 25/08 - hết 31/08 như sau:
   

 
 • Lưu ý: 
  • Quy đổi điểm Sức Mạnh: Nạp 1000 đồng được tặng kèm 100 điểm Sức Mạnh. Tiền nạp vào game không bị mất đi, điểm Sức Mạnh ở trên chỉ là quà khuyến mãi tặng kèm khi chuyển tiền vào game.
    
  • Khi người chơi đạt mốc điểm cao sẽ nhận được tất cả lượt tặng ở mốc thấp hơn. Ví dụ: Người chơi VIP 6 đạt mốc 2,000,000 điểm Sức Mạnh sẽ nhận được tất cả lượt tặng ở mốc điểm thấp hơn.
    
  • Người chơi đạt cấp VIP nào sẽ nhận lượt tặng kèm tương ứng với cấp VIP và vùng đất đó.
    
  • Trong thời gian diễn ra chương trình, người chơi đạt mốc VIP mới, có thể tiếp tục nhận lượt tặng ở mốc VIP mới. Ví dụ: Tài khoản VIP 6 đã nhận hết tất cả lượt tặng ở mốc điểm của VIP 6 thì khi lên VIP 7 sẽ tiếp tục được nhận lượt tặng mốc VIP 7.
    
  • Mốc điểm Sức Mạnh được phép cộng dồn và người chơi chỉ được nhận lượt tặng 1 lần ở mỗi mốc điểm tương ứng VIP. Ví dụ: Tài khoản VIP 6 đã nhận lượt tặng ở mốc 100,000 điểm Sức Mạnh, nếu tích thêm 100,000 điểm Sức Mạnh nữa thì sẽ không được nhận lượt tặng ở mốc 100,000 điểm nữa mà nhận lượt  tặng ở mốc 200,000 điểm.
    
  • Tất cả lượt tham gia chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra chương trình. Nếu không sử dụng, lượt tham gia sẽ mất khi sự kiện kết thúc.