Tham gia Thể lệ Thể lệ Thể lệ
THỜI GIAN
 
 • Bắt đầu: 10h00 ngày 23/09/2016.
   
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/09/2016.
   
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 
 • Tài khoản đạt cấp độ từ VIP 6 trở lên (bao gồm VIP V và VIP Liên Kết) áp dụng cho các sản phẩm game PC và mobile.
   
 • Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thuộc VNG và đối tác phát hành.


 
CÁCH THỨC THAM GIA
 • Cách 1: Nhận lượt tham gia miễn phí (áp dụng cho tài khoản VIP V): Tài khoản VIP V được nhận lượt đào kho báu miễn phí. Người chơi vui lòng vào vùng đất tương ứng để nhận lượt như sau:
   

 • Cách 2: Sử dụng điểm Sức Mạnh đổi lượt tham gia:
  • Thời gian tích lũy túi Sức Mạnh: từ 0h ngày 01/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016
  • Nạp 1000 đồng được tích lũy 100 điểm sức mạnh. Túi điểm Sức Mạnh sẽ bị trừ dần khi người chơi sử dụng điểm để đổi lượt đào.
  • Lưu ý: Điểm Sức Mạnh chỉ được sử dụng trong thời gian diễn ra chương trình.
    

 • Cách 3: Tặng lượt đào kho báu khi người chơi đạt mốc điểm Sức Mạnh trong thời gian diễn ra chương trình từ 23/09 - hết 30/09 như sau:
   

 
 • Đặc biệt: Bắt đầu từ tháng 9, Quý Khách có thể đào kho báu nhanh hơn bằng cách bấm vào ĐÀO NHANH và chọn số lượt đào nhanh ( 5 lượt, 7 lượt, 10 lượt).
   
 • Lưu ý: 
  • Quy đổi điểm Sức Mạnh: Nạp 1000 đồng được tặng kèm 100 điểm Sức Mạnh. Tiền nạp vào game không bị mất đi, điểm Sức Mạnh ở trên chỉ là quà khuyến mãi tặng kèm khi chuyển tiền vào game.
    
  • Khi người chơi đạt mốc điểm cao sẽ nhận được tất cả lượt tặng ở mốc thấp hơn. Ví dụ: Người chơi VIP 6 đạt mốc 2,000,000 điểm Sức Mạnh sẽ nhận được tất cả lượt tặng ở mốc điểm thấp hơn.
    
  • Người chơi đạt cấp VIP nào sẽ nhận lượt tặng kèm tương ứng với cấp VIP và vùng đất đó.
    
  • Trong thời gian diễn ra chương trình, người chơi đạt mốc VIP mới, có thể tiếp tục nhận lượt tặng ở mốc VIP mới. Ví dụ: Tài khoản VIP 6 đã nhận hết tất cả lượt tặng ở mốc điểm của VIP 6 thì khi lên VIP 7 sẽ tiếp tục được nhận lượt tặng mốc VIP 7.
    
  • Mốc điểm Sức Mạnh được phép cộng dồn và người chơi chỉ được nhận lượt tặng 1 lần ở mỗi mốc điểm tương ứng VIP. Ví dụ: Tài khoản VIP 6 đã nhận lượt tặng ở mốc 100,000 điểm Sức Mạnh, nếu tích thêm 100,000 điểm Sức Mạnh nữa thì sẽ không được nhận lượt tặng ở mốc 100,000 điểm nữa mà nhận lượt  tặng ở mốc 200,000 điểm.
    
  • Tất cả lượt tham gia chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra chương trình. Nếu không sử dụng, lượt tham gia sẽ mất khi sự kiện kết thúc.